TyJátro

Milí, dozrála jsem do bodu, kdy s Vámi, s Vámi a také s Vámi :O) chci sdílet svůj talent, svůj koníček, svoji práci. Když dnes v noci padaly hvězdy, jedno z mých přání bylo, „kéž se mé umění dotkne Vašich srdcí, kéž pronikne k Vašim duším a stane se inspirací pro Váš život“… :O)

Hledala jsem název, který by vystihl podstatu mé divadelní a terapeutické práce a po dlouhém přemýšlení, a to já rozhodně umím :O) vznikl název „Tyjátro“, jako Ty játro! Ty jsi ale játro! Prostě, místo Ty vole! Játra = Život. A život po nás chce, abychom ho tvořivě a radostně žili. A ono to někdy „Ty játro“ jde ztuha. A tak jak v mých divadelních etudách tak v dramaterapii otevírám témata, která blokují můj nebo Váš život, blokují játra :O) Ty játro, doufám, že jsem Vás nevyděsila hned v úvodu… počkejte… neodcházejte…

„Tyjátro“ tedy zastřešuje celou moji práci. Tyjátro uvádí má představení, workshop dramaterapie, pod Tyjátro patří moji milí spoluúčinkující a Ti, kteří jsou zkrátka u toho :O)